Фото галерија: Османи ги прими копиите од акредитивните писма на новоименуваниот Амбасадор на Република Малта, Мери Шиклуна

Слика 1
Слика 2
Слика 3