Фото галерија: Министерствата за економија и за земјоделие со свои претставници во економската дипломатија

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4